Němčina Děčín - překlady a tlumočení od Šárky Růžičkové

Překlady a tlumočení

Překlady

Překlady z/do němčiny

Zaměřuji se převážně na překlady běžných textů, jako např.:

  • Překlady webových stránek,
  • překlady smluv,
  • překlady korespondence z/do Německa,
  • překlady dokumentů pro pracovní trh (životopis, průvodní dopis, aj.).

Nejedná se o překlady soudní, t.j. úředně ověřené, překlady úředních listin mají pouze informativní charakter.

Zavolejte nebo napište poptávku e-mailem, domluvíme se na podrobnostech.

Dodatečné informace: 

  • Normostrana textu  = 1800 znaků včetně mezer
  • Cena normostrany se odvíjí od mnou vytvořeného textu. Počítejte s tím, že německá varianta textu bývá delší než česká.

Cena překladu běžných textů:
550 Kč/normostranu

Příplatek za odborný text: 100 Kč/normostranu
Expresní překlad (jen v případě volné kapacity) příplatek 100 %.

Tlumočení

Osobní tlumočení němčiny

  • Potřebujete se domluvit s obchodním partnerem na spolupráci či podmínkách smlouvy?
  • Rádi byste pomoc při vyřízení úřední záležitosti?
  • Chcete vyřídit telefonát v němčině?

Zavolejte nebo napište poptávku e-mailem a uveďte své telefonní číslo. Domluvíme se společně na termínu a rozsahu tlumočení.

Cena tlumočení: od 1200 Kč/60 minut

TOP